FitnessMK

Přijďte si dát do těla!

NABÍDKA PRO FIRMY – jsme poskytovateli NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ

Pro firmy, školy a sportovní kluby jsme si připravili zajímavý způsob, jak nechat využívat své zaměstnance nebo členy klubu našich služeb. Firma, sportovní oddíl nebo škola si může nechat zřídit firemní účet v naší provozovně.

FIREMNÍ ÚČET

Firemní účet si může zřídit firma pro libovolnou skupinu svých zaměstnanců. Firma se tak stane plátcem
tohoto účtu.
Platit (dobíjet) účet může firma několika způsoby:

 • platbou v hotovosti na naší provozovně
 • platbou bankovním převodem na náš účet 
Ke každé platbě dostane firma fakturu - daňový doklad.

NASTAVENÍ FIREMNÍHO ÚČTU

Firma si může u firemního účtu nastavit několik parametrů:

 1. Seznam jmen všech zaměstnanců - každý zaměstnanec vyplní registrační formulář (souhlas s poskytnutím osobních údajů)
 2. Časové období - přesné vymezení časového období, ve kterém mohou zaměstnanci čerpat z firemního účtu
 3. Druh služby a zboží - firma si určí zboží nebo služby, které budou moci zaměstnanci hradit z firemních peněz 
 4. Limity pro platby - firma stanoví, kolik mohou celkově zaměstnanci utratit za určité časové období (den, týden, měsíc, rok nebo předem určené období), limit lze nastavit také zvlášť pro každého zaměstnance - tak může např. manažer firmy čerpat více (nebo méně) peněz než skladník.
Tímto způsobem mohou větší firmy nebo školy nechat své zaměstnance čerpat peníze z fondu FKSP.

Formuláře ke stažení:

 • fakturační údaje 
 • poskytnutí osobních údajů

JAK FUNGUJE FIREMNÍ ÚČET V PRAXI?

Příklad: Velkoobchod kancelářskými potřebami poskytuje svým zaměstnancům příspěvek na kulturu a sportovní vyžití. Vedení firmy se rozhodlo, že firma zaměstnancům pracujícím ve skladu bude přispívat 1000Kč ročně, zatímco obchodním zástupcům firmy přispěje 2000Kč ročně. 

 1. Ve firmě se vytvoří skupina zaměstnanců, kteří by chtěli navštěvovat naše sportovní zařízení. Tato skupina bude zahrnovat např. 5 lidí pracujících ve skladu a 3 obchodní zástupce. 
 2. Firma si nechá u nás zřídit firemní účet. K založení firemního účtu nám firma doloží fakturační údaje a vyplněné formuláře poskytnutí osobních údajů od svých zaměstnanců, kteří chtějí navštěvovat naše sportovní zařízení. Tyto formuláře firma doručí osobně nebo zašle doporučeným dopisem na naši adresu.
 3. Odpovědná osoba z firmy nám upřesní omezení čerpání jednotlivých zaměstnanců. Např. pracující ve skladu budou moci čerpat 1000Kč ve stávajícím kalendářním roce, a to pouze za permanentky, zatímco obchodní zástupci budou moci čerpat 2000Kč ve stávajícím kalendářním roce a budou moci využívat i služeb osobního trenéra. 
 4. Z naší strany bude vystavena Faktura - daňový doklad na celkovou částku, kterou si firma přála poskytnout svým zaměstnancům. Způsob platby faktury (převodem na účet nebo hotově) si firma zvolí při vyplňování fakturačních údajů. 
 5. Ihned po uhrazení faktury bude zaměstnancům firmy zprovozněn přístup k firemnímu účtu v naší provozovně, ze kterého mohou čerpat své částky do konce kalendářního roku.

Máte zájem založit v naší provozovně pro své zaměstnance firemní účet? Volejte 777 20 77 60 (Milan Koláček)